Wycinka  drzew przy na cmentrzu komunalnym
w Nowym Sączu
z zastosowaniem technik alpinistycznych
SITA NOWY SĄCZ SP. Z O.O - ADMINISTRATOR  
NOWY SĄCZ 
(małopolskie  )

wycinka drzew Nowy Sącz
wycinki drzew Nowy Sącz
ścinanie drzew Nowy Sącz
pielęgnacja zieleni Nowy Sącz