Wycinka  drzew przy ulicy i  budynku  w Muszynie-Zdroju  
z zastosowaniem technik alpinistycznych
 P.K.P ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KRAKOWIE 
MUSZYNA ZDRÓJ 
(małopolskie  )
wycinka drzew Muszyna Zdrój
wycinki drzew Muszyna Zdrój
ścinanie drzew Muszyna Zdrój
pielęgnacja zieleni Muszyna Zdrój
pielęgnacja drzew Muszyna Zdrój