Wycinka drzewa przy ulicy i budynku w Starym Sączu   
z zastosowaniem technik alpinistycznych
MIASTO I GMINA STARY SĄCZ
(MAŁOPOLSKIE )
wycinka drzew  Stary Sącz
wycinki drzew Stary Sącz
ścinanie drzew Stary Sącz
pielęgnacja zieleni Stary Sącz
pielęgnacja drzew Stary Sącz