Wycinka  drzew pod linia energetyczną (niskiego napięcia ) 
zasialającą przekaźnik na górze Matuszek  
na zlecenie firmy EMITEL
Tylmanowa Gmina Ochotnica Dolna 
Małopolskie
wycinka drzew Tylmanowa gmina Ochotnica Dolna
pielęgnacja drzew Tylmanowa gmina Ochotnica Dolna
ścinanie drzew Tylmanowa gmina Ochotnica Dolna
ścinka drzewa Tylmanowa gmina Ochotnica Dolna
pielęgnacja drzew Tylmanowa gmina Ochotnica Dolna