Wycinka drzewa drzew przy przedszkolu "Pałacyk Malucha  
Tarnów 
z zastosowaniem technik alpinistycznych
Policealne Centrum Kształcenia Europejskciego "Wiedza" z Kolbuszowe
wycinka drzew tarnów
pielęgnacja drzew Tarnów